Resurs

Resurs

CT Szkolenia dokonuje określenia stopnia wykorzystania resursu zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej, ekspercką wiedzą i długoletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji urządzeń takich jak wózki widłowe, żurawie i suwnice. Jako zespół specjalistów z doświadczeniem w Transportowym Dozorze Technicznym znakomicie orientujemy się w tej materii, kierując się maksymalnym bezpieczeństwem, wydajnością i względami ekonomicznymi. Jeśli musisz wykonać resurs wózka widłowego, suwnicy lub żurawia, jesteś w najlepszym miejscu.

Co to jest Resurs?

Resurs UDT został uznany za wymagany przez Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Akt prawny definiuje go jako “parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na postawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB (urządzeń transportu bliskiego – rozwinięcie) w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania”. Innymi słowy, jest to termin, po którym urządzenia transportu bliskiego nie mogą być bezpiecznie eksploatowane.

Dlaczego jest wymagany Resurs?

Resurs pozwala na realną ocenę stanu technicznego po którym urządzenie transportu bliskiego nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Co więcej, to naturalne, że maszyny z czasem ulegają awarii, a zespoły są wymieniane. Wtedy konieczna jest ponowna ocena stanu technicznego — resurs jest teraz dłuższy dla tych zespołów. Nie można jednak zapomnieć, że chodzi tu o bezpieczeństwo pracy z danym urządzeniem i termin, po którym jego dalsze użytkowanie wiąże się z ryzykiem. Ponadto resurs wózka widłowego czy jakiegokolwiek innego urządzenia pozwala określić, kiedy się zużyją dane zespoły — a co za tym idzie, umożliwia wygospodarowanie zasobów w budżecie na niezbędne naprawy i wymiany.

Nasze usług w ramach resursu UDT

Przeprowadzamy resurs na podstawie danych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Nasze usługi obejmują:

  • określenie projektowanej żywotności eksploatacyjnej urządzenia (PŻE).
  • określenie stopnia wykorzystania PŻE.
  • ocenę stanu technicznego — w przypadku wykorzystania PŻE lub braku możliwości odtworzenia przebiegu eksploatacji.

Kierujemy się wymogami płynącymi z rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii oraz wytycznymi udostępnionymi przez Urząd Dozoru Technicznego. Korzystamy przy tym z fachowej wiedzy, wiarygodnych informacji i własnego doświadczenia.

Jakie pojazdy obsługujemy?

Wykonujemy oceny stanu technicznego następujących urządzeń transportu bliskiego:

  • wózki widłowe,
  • suwnice,
  • żurawie,
  • podesty ruchome,
  • wozy kontenerowe,
  • pozostałe urządzenia z grupy UTB.

W ten sposób nasza oferta odpowiada na najbardziej palące potrzeby zróżnicowanych branż.

Kiedy maszyna osiąga resurs?

W celu określenia resursu urządzenia konieczne jest przeprowadzenie analizy. W przypadku przekroczenia resursu UTB konieczne jest wykonanie przeglądu specjalnego. Ten na podstawie ilości cykli pracy urządzenia i długości wykonywanych cykli pracy, a także biorąc pod uwagę sprawność użytkowania i dotychczas znany resurs UTB, podaje nowy okres zdolności użytkowej. Tym samym resurs naliczany jest od początku.

W jaki sposób liczy się zużycie urządzenia?

Resurs jest dość skomplikowaną analizą, a jej przeprowadzenie wymaga dokładnego przyjrzenia się historii urządzenia. Nie ma więc jednej odpowiedzi na pytanie, jak to obliczyć. W praktyce bierze się pod uwagę szereg czynników i odnosi je do poszczególnych norm różnych dla danego typu urządzenia transportu bliskiego.

Jakie dane są potrzebne do obliczenia resursu?

Obliczanie resursu wymaga konkretnych danych. Przede wszystkim jest to liczba cykli pracy urządzenia w ciągu roku, długość tychże cykli pracy (w przeliczeniu na godziny), przenoszone obciążenia. Dane te jednak są bardzo zróżnicowane w zależności od konkretnego urządzenia i wynikają z wcześniej wymienionego rozporządzenia.

Jakie dokumenty są potrzebne przy resursie?

Podstawą dla wykonania resursu jest dokumentacja techniczna urządzenia i książka konserwacji. Wskazówką mogą być informacje producenta, jednak nie mogą być jedynym wyznacznikiem. Do obliczenia liczby godzin przyda się system ewidencjonowania czasu pracy.

CT Szkolenia — resurs dla większego bezpieczeństwa i wydajności

Nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte w Transportowy Dozorze Technicznym, ekspercka wiedza w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego oraz znajomość dobrych praktyk inżynierskich pozwala nam fachowo przeprowadzać resurs wózków widłowych, suwnic i żurawi. Jeśli potrzebujesz jego wykonania, nie wahaj się — zaufaj specjalistom i skorzystaj z naszego wsparcia. Rozumiemy odpowiedzialność płynącą z tej analizy — wiemy, że chodzi tu przecież o bezpieczeństwo pracowników, budżet i wydajność urządzeń. Do resursu podchodzimy z najwyższą starannością. Skontaktuj się z nami, by omówić szczegóły!

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w biurze lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Uzupełnij podstawowe dane i opisz czego potrzebujesz. Na Twoją wiadomość odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Klienci indywidualni

538 553 599

Klienci biznesowi

511 773 281

Biuro

ul. Potokowa 2, 80-283 Gdańsk

Formularz kontaktowy