Rodzaje żurawi

14 maja, 2024

Rodzaje żurawi

Żurawie to podstawowy typ dźwignicy wykorzystywany w budownictwie, pracach transportowych i przeładunkowych.

Urządzenia te można podzielić na rodzaje między innymi ze względu na cechy konstrukcyjne jak również użytkowe.

Biorąc pod uwagę cechy konstrukcyjne żurawi można dokonać następujących podziałów:

 • ze względu na konstrukcję urządzenia chwytającego – hakowe, chwytakowe i chwytnikowe;
 • ze względu na zastosowaną podstawę decydującą o sposobie przemieszczania – np. stacjonarne, przenośne, samojezdne;
 • ze względu na wyposażenie w określony typ wieży – stała, obrotowa, teleskopowa;
 • ze względu na rodzaj wysięgnika – np. wychylny, przegubowy, teleskopowy.

Natomiast ze względu na cechy użytkowe rozróżniamy rodzaje żurawi w związku z ich przeznaczeniem do określonych prac: budowalny, portowy, kolejowy, warsztatowy.

Najistotniejszym podziałem dla osoby chcącej zdobyć uprawnienia do obsługi żurawi jest ten wskazany w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019 roku. Tu wyróżniamy 8 kategorii żurawi, do obsługi których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez UDT / TDT / WDT.

 1. Żurawie stacjonarne – przeznaczone do przemieszczania ładunków w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, długością wysięgnika oraz kątem obrotu wysięgnika.
 2. Żurawie przewoźne i przenośne, tzw. HDS – zamontowane na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią lub z tyłu pojazdu. Służą do załadunku towaru na samochód oraz jego rozładunku. Posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń w tym zakresie uprawnia także do obsługi żurawi stacjonarnych.
 3. Żurawie samojezdne – zamontowane na podwoziu samochodu ciężarowego lub specjalnie skonstruowanym podwoziu samojezdnym. Używane głównie do prac przeładunkowych i montażowych. Posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń w tym zakresie uprawnia także do obsługi żurawi z dwóch powyższych zakresów.
 4. Żurawie szynowe – zamontowane bezpośrednio na specjalnie przygotowanych torach. Używane przede wszystkim w portach do załadunku, wyładunku i przeładunku towarów.
 5. Żurawie wieżowe i szybkomontujące – składają się z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu. Podnoszą ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia. Cechą charakterystyczną żurawi szybkomtujacych jest konstrukcja umożliwiająca przygotowanie do pracy w krótkim czasie bez użycia dodatkowych urządzeń. Posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń w tym zakresie uprawnia także do obsługi żurawi szynowych.
 6. Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych – zamontowane na platformach poruszających się po torach kolejowych. Mogą przemieszczać się po torach samodzielnie lub w zestawach pociągów. Wykorzystywane między innymi do budowy i napraw torów kolejowych.
 7. Żurawie pokładowe – zamontowane na pokładzie statku. Używane do prac ładunkowych.
 8. Żurawie pływające – zamontowane na specjalnym pontonie z własnym napędem lub bez napędu. Stosowane głównie do czynności przeładunkowych w portach i basenach morskich. Mają zastosowanie także przy pracach związanych z oczyszczaniem dna morskiego czy w akcjach ratowniczych. Posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń w tym zakresie uprawnia także do obsługi żurawi pokładowych.

W naszym ośrodku organizujemy kursy przygotowujące do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w zakresie obsługi każdego rodzaju żurawia.

Zapraszamy do kontaktu!