(Wcale nie takie) nowe kategorie urządzeń technicznych

23 kwietnia, 2024

(Wcale nie takie) nowe kategorie urządzeń technicznych

Mimo, iż od zmiany przepisów w 2019 roku minęło już prawie 5 lat (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych weszło w życie 1 czerwca) to nierzadko zdarza się, iż osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do obsługi lub konserwacji danego urządzenia technicznego posługują się terminologią sprzed zmiany. Ze względu na to, iż obecne kategorie uprawnień nie pokrywają się w pełni ze „starymi” kategoriami bywają sytuacje, kiedy kursant nie do końca wie, na jakie dokładnie urządzenie chce uzyskać kwalifikacje.

Zmiany kategorii objęły wszystkie urządzenie techniczne, jednak najczęstszym problemem jest ustalenie odpowiadającej zapotrzebowaniu zainteresowanego kategorii wózków jezdniowych podnośnikowych. Przed wejściem w życie rozporządzenia z 21 maja 2019 wyróżniano 3 kategorie:
1. I WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe w tym specjalizowane. Ta kategoria dzieliła się dodatkowo na 2 odrębne podkategorie:
a) wózki z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem,
b) wózki ze zmiennym wysięgiem.
2. II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków z kategorii II WJO uprawniały także do obsługi kategorii III WJO.
3. III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane.

Natomiast obecnie obowiązujące przepisy zawężają podział kategorii do dwóch:
1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – dawne kategorie II WJO i III WJO.
2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – dawna kategoria I WJO.
Posiadając zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi tej kategorii wózków można także obsługiwać pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Interesująca jest także zmiana w przypadku uprawnień na obsługę suwnic czy wciągników i wciągarek. Tu, o ile ilość kategorii pozostała taka sama, zmianie uległo określenie przeznaczenia urządzenia i zakres uprawnień.

I tak przed wejściem w życie rozporządzenia z 21 maja 2019 były to odpowiednio:
• I S – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny lub poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe,
• II S – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe,

oraz

• I W – wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe,
• II W – wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Natomiast obowiązujące przepisy dzielą te urządzenia na następujące kategorie:
• wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia,
• wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia,

oraz

• suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia,
• suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia.

Istotnym elementem tej zmiany jest fakt, iż obecnie obowiązujące kategorie uprawnień na suwnice oraz wciągarki i wciągniki nie upoważniają do obsługi żurawi stacjonarnych warsztatowych.

Jak zostało wspomniane na początku, zmiany kategorii objęły wszystkie urządzenia techniczne, w związku z czym dobrze jest zapoznać się z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych z 21 maja 2019 roku aby być pewnym na jakie urządzenie chcemy uzyskać uprawnienie.

Nasz ośrodek prowadzi kursy na wszystkie urządzenia wymienione w rozporządzeniu.

Zapraszamy do kontaktu!