Wiedza czy doświadczenie – co bardziej liczy się na rynku pracy?

Wiedza czy doświadczenie co bardziej liczy się na rynku pracy
5 października, 2022

Wiedza czy doświadczenie – co bardziej liczy się na rynku pracy?

Dla wielu osób istotną kwestią podczas szukania pracy jest to, czy dla danej firmy bardziej istotna jest wiedza, czy doświadczenie odgrywa większą rolę w trakcie rekrutacji. Czasem braki w formalnych wymogach można nadrobić poprzez praktykę; w innych przypadkach przygotowanie teoretyczne i wykształcenie w danej dziedzinie jest ważniejsze. Przygotowaliśmy wpis, który wyjaśni, jak kierować swoją ścieżką rozwoju.

Dlaczego pracodawcy szukają pracowników z wiedzą i kompetencjami?

Wiedza teoretyczna stanowi podstawę w wielu branżach. Kryteria mogą być tu różne — otrzymane certyfikaty, zdobyte uprawnienia, studiowanie określonego kierunku i inne. Wynika to ze specyfiki konkretnego stanowiska — wymogi będą inne, gdy chcesz być specjalistą, a inne, gdy szukasz pracy fizycznej. Dlaczego jednak w sporze “wiedza czy doświadczenie” tak istotną rolę odgrywa ta pierwsza?

Zewnętrzna weryfikacja.

Podczas oceny CV i rozmowy kwalifikacyjnej nie można odpowiedzieć na pytanie, czy dany kandydat jest przygotowany do tego, co ma robić w firmie. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, że miał on styczność z daną branżą lub pokrewną, jednak obowiązki mogą się różnić, a bez referencji z poprzedniego miejsca pracy nie wiemy, czy wykonywał swoje zadania z należytą starannością.

Najważniejsze jest tu zewnętrzne potwierdzenie, że dana osoba ma wymagane kompetencje. Dobrym przykładem wydaje się tu egzamin zdawany przed Urzędem Dozoru Technicznego. Szkolenia, które organizujemy, nie kończą się certyfikatem. Nie miałby on mocy prawnej i nie pozwalałby na obsługę danych urządzeń, choć wiedza praktyczna kursanta po zaliczeniu tej części powinna być szeroka. Zamiast wystawiać nieważny dokument, organizujemy egzamin państwowy przez UDT oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Egzaminatorzy obiektywnie ocenią kompetencje potencjalnego pracownika.

Lepsze podstawy do wykonywania zadań.

Gdy opieramy się o doświadczenie, zdarza nam się wypełniać zadania automatycznie i bez namysłu. Brak teoretycznych podstaw każe nam czerpać z rad starszych kolegów po fachu i swojej intuicji, nie zawsze jednak prawidłowej. Łatwiej też o błędy, gdy nie dysponujemy niezbędną wiedzą. Nawyki mogą kosztować nas wiele niedociągnięć i potknięć.

Dlaczego pracodawcy szukają pracowników z doświadczeniem?

Z drugiej strony w firmie niezbędni są pracownicy z odpowiednim doświadczeniem zawodowym. Tak jak mówiliśmy, doświadczenie nie jest ważniejsze, ale w wielu branżach jest niezbędne. To utrudnia sprawę, gdy się szuka pierwszej pracy, a w wymogach są zarówno studia, jak i kilka lat na podobnym stanowisku. Dlaczego pracodawcom zależy na doświadczeniu?

Umiejętność wykorzystania teorii w praktyce.

Wiedza praktyczna potwierdza, że ta oparta na teorii jest dobrze zrozumiała. Nie każdy bowiem wie, co należy robić, by wykorzystać gromadzone wcześniej wiadomości. To przypomina lekcje matematyki — można pamiętać skomplikowany wzór, ale nie mieć pojęcia, jak go wykorzystać do obliczeń. Pytanie kolegów po fachu czy przełożonych z czasem robi się męczące.

Posiadanie doświadczenia jest też o tyle istotne, że dysponuje się już jakimś zapleczem — czynności wykonuje się sprawnie i wydajnie, a może nawet zna się sposoby, by zoptymalizować dany proces. Najważniejsze jest jednak to, by wiedzę praktyczną w tym zakresie uzupełniać teoretyczną — może się okazać, że opanowało się błędne metody, które są niebezpieczne czy też prowadzą do pomyłek.

Znajomość specyfiki pracy.

Jednakże, chociaż odrobina styczności z danym stanowiskiem pozwala określić, co jest najważniejsze podczas wykonywania obowiązków i czy aby na pewno chce się to robić. Życie weryfikuje plany — może się okazać, że trzeba było zdobyć doświadczenie, by przekonać się, że dana praca to jednak nie jest najlepsza droga. Znajomość praktyki sprawia, że dany pracownik łatwiej odnajdzie się na nowym stanowisku i przyzwyczai do jego reguł, które są wymagane na co dzień.

Wiedza czy doświadczenie – co jest więcej warte na rynku?

Nie ma więc odpowiedzi na to, czy ważniejsze jest doświadczenie, czy jednak lepiej postawić na wiedzę teoretyczną. Z tego powodu tam, gdzie jest to możliwe, kompetencje weryfikuje się na obu poziomach. Np. kurs na prawo jazdy, egzaminy językowe czy potwierdzające kwalifikacje zawodowe mają obie części.

Na gromadzenie doświadczenia mamy całe życie. Trudno także wymagać, by osoba stawiająca pierwsze kroki w danej dziedzinie była w stanie udzielić odpowiedzi na każde pytanie.  Jeśli brakuje Ci wiedzy czy doświadczenia podczas rekrutacji, możesz wskazać na chęć nauki — często w ten sposób zdobywa się pracę w charakterze juniora, stażysty czy pomocnika.

Dlaczego warto mieć wiedzę i kompetencje oraz doświadczenie?

Warto równolegle zdobywać doświadczenie i podnosić swoje kwalifikacje — można czytać artykuły i książki branżowe, uczęszczać na kursy — często darmowe — czy przygotowywać się do zmiany branży. Ta równowaga jest ważna podczas poszukiwania pracy zwłaszcza na początku drogi zawodowej, ale też wtedy, gdy przygotowujemy się do zmiany stanowiska. Jeśli tak pokierujesz swoim rozwojem, zwiększysz swoje szanse podczas naboru.