Rozbudowa portu w Gdańsku – kto znajdzie pracę?

Rozbudowa portu w Gdańsku – kto znajdzie pracę
16 października, 2022

Rozbudowa portu w Gdańsku – kto znajdzie pracę?

Jak na razie przeprowadzona została modernizacja toru wodnego, a także rozbudowa nabrzeży i inne działania, które umożliwią poprawę warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym. Pora na następne kroki, czyli budowę trzeciego terminala kontenerowego. Koszt inwestycji sięga 1,2 mld złotych. Równolegle przeprowadzona zostanie modernizacja czterech nabrzeży: poddane jej zostaną Nabrzeża Wiślane i Bytomskie mieszczące się wzdłuż Kanału Portowego, a także Nabrzeża Rudowe III i częściowo Węglowe w Basenie Górniczym. Jak wskazywał Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, “ma to olbrzymie znaczenie dla całej polskiej gospodarki i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, dla których oznacza to szybszy transport towarów i niższe koszty”. Przedsięwzięcie wiąże się też z nowymi miejscami pracy. Przeczytaj, by dowiedzieć się więcej.

Jakie inwestycje są planowane w gdańskim porcie?

Projekt jest bardzo ambitny — to wieloletnia inwestycja, której pierwszy etap dobiegł już końca. Był to projekt “Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugowych w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku”. Objął swoim zasięgiem nabrzeże Oliwskie, Ziółkowskiego, Obrońców Poczty Polskiej i Mew, Zbożowe, Wisłoujście, Dworzec Drzewny, oraz odcinki nabrzeży: Wiślanego, Szczecińskiego, BON, o łącznej długości prawie 5 km, oraz 7-kilometrowy tor wodny Portu Wewnętrznego. W ten sposób było możliwe włączenie do eksploatacji Dworca Drzewnego i nadanie mu charakteru nabrzeża uniwersalnego. Zwiększono dopuszczalne zanurzenie statków wchodzących do Portu Wewnętrznego. Całkowita wartość projektu wyniosła 595,5 mln złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 85% kosztów.

Nie jest to jednak koniec. Port Gdańsk jest przebudowywany wieloetapowo. W lipcu spółka DCT Gdańsk podpisała umowę z wykonawcami rozbudowy terminala kontenerowego.

Budowa trzeciego terminala

Trzeci terminal pozwoli w pierwszej fazie zwiększyć zdolności przeładunkowe o 1,7 mln TEU do 4,5 mln TEU rocznie. TEU oznacza 20-stopowe kontenery. W ten sposób terminal DCT Gdańsk może znaleźć się wśród 10 największych w Europie, będąc obecnie największym terminalem kontenerowym na Bałtyku. Ma powstać nabrzeże głębokowodne oraz plac o powierzchni 36,5 hektara. Przy okazji zostaną zakupione nowe żurawie portowe, których planowane obsługiwane jednostki zaliczają się do największych na świecie, a także 20 półautomatycznych suwnic. Zakończenie prac ma nastąpić w 2025 roku.

Poprawa dostępu do Portu Gdańsk – modernizacja toru wodnego 2

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA złożył do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) wniosek o dofinansowanie innego projektu. Jego celem także jest poprawa warunków żeglugi w porcie, zwiększenie przepustowości Portu Wewnętrznego i wzrost potencjału przeładunkowego. Rozbudowane zostaną cztery nabrzeża Portu Wewnętrznego o łącznej długości blisko 2 kilometrów. Nabrzeża Wiślane i Bytomskie zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego. Z kolei Nabrzeża Rudowe III i częściowo Węglowe leżą przy Basenie Górniczym. Linie brzegowe będą teraz odpowiadać potrzebom jednostek o maksymalnym dopuszczalnym zanurzeniu. Planowany okres realizacji inwestycji przypada na lata 2022-2026.

Dalsze plany

W granicach administracyjnych Portu mają przebiegać kolejne inwestycje. DCT Gdańsk planuje przeprowadzenie zalądowienia akwenu, ponieważ możliwości lądowe są już na wyczerpaniu. Inwestycja jest wieloletnia. Jej wartość ma wynieść około 12 miliardów złotych. Ma powstać terminal kontenerowy, ale też chemiczny, zbożowy, pasażerski i inne. Jak wskazuje DCT Gdańsk, ostateczny kształt Portu Centralnego zależeć będzie także od zapotrzebowania ze strony inwestorów. Terminal DCT Gdańsk, który obecnie jest największym terminalem kontenerowym na Bałtyku, ruszył w 2007 roku. Jego roczna zdolność przeładunkowa wtedy wynosiła 500 tysięcy TEU. Dziś — ok. 3 mln TEU. Budowa Portu Centralnego ma umożliwić najwyższy standard obsługi statków, maksymalną przepustowość i tym samym znakomitą konkurencyjność.

Na jakich pracowników zwiększy się popyt w związku z rozbudową portu w Gdańsku?

Te inwestycje sprawią, że Port Gdańsk będzie zdolny do załadunku i rozładunku największych statków świata. Remontowane nabrzeża znajdujące się na jego obszarze, działania wchodzące w skład modernizacji toru wodnego, nowe urządzenia, terminal z infrastrukturą kolejową — wszystko to wymaga ciężkiej pracy wielu ludzi. Kto będzie potrzebny?

Operatorzy żurawi

Niezbędni będą operatorzy żurawi. Przedsięwzięcie wymaga ich udziału na każdym etapie. Uprawnienia uzyskuje się w ramach egzaminu TDT/UDT po wcześniejszym kursie. Wymagania to ukończony osiemnasty rok życia i znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym. Jeśli zainteresowałeś się perspektywą pracy jako operator żurawia, skorzystaj ze szkolenia na żurawie.

Operatorzy wózków widłowych

Wózki widłowe są potrzebne nie tylko w magazynach i hurtowniach. Znajdują zastosowanie w trakcie kluczowych inwestycji wymagających transportu mniejszych załadunków. Uprawnienia także zdobywa się po zdaniu egzaminu TDT/UDT — w tym celu należy odbyć kurs. Jeśli jesteś zainteresowany taką ścieżką zawodową, skorzystaj ze szkolenia na wózki widłowe.

Po inwestycji

Inwestycja daje ogromne możliwości pracy. W takich miejscach niezbędni są pracownicy, którzy mogą operować zróżnicowanymi maszynami służącymi do transportu dużych załadunków. Po przedsięwzięciu pracę znajdą:

  • operatorzy suwnic — niezbędnych w portach i charakterystycznych dla terminali. Konieczne jest zdanie egzaminu TDT/UDT. Jeśli chcesz zdobyć takie uprawnienia, skorzystaj ze szkolenia na suwnice.
  • operatorzy urządzeń do manipulacji kontenerami — ze względu na specyfikę terminali kontenerowych. Będą mieć ręce pełne roboty po budowie trzeciego terminala. Jeśli chcesz pójść tą drogą i zyskać stabilne zatrudnienie w jednym z największych portów Europy, skorzystaj ze szkolenia na urządzenia do manipulacji kontenerami.

Pracownicy branży budowlanej i mechanicznej

Inwestycje realizowane w Porcie Gdańsk wymagają udziału licznych pracowników budowlanych i mechanicznych. Niezbędni będą więc zróżnicowani budowlańcy, monterzy, elektrycy, elektromechanicy, elektromonterzy, spawacze. Potrzebne będzie wsparcie całych zespołów inżynierów budowy. Wzrośnie również zapotrzebowanie na operatorów maszyn do robót ziemnych takich jak: koparki, ładowarki czy koparko-ładowarki. Jeśli chcesz zdobyć takie uprawnienia, skorzystaj z dostępnych w naszego ofercie szkoleń.

Pracownicy administracyjni, kierownicy i inni

Takie przedsięwzięcia potrzebują także zaplecza, które pomoże nadać ramy i kształt projektu. Potrzebni będą pracownicy administracyjni, księgowi, architekci, logistycy, pracownicy specjalizujący się w zarządzaniu projektami.

Czy coś stoi na przeszkodzie rozbudowie portu w Gdańsku?

Inwestycje prowadzone w ramach projektu modernizacji i budowy terminala są już pewne — dwie pierwsze ruszają już w tym roku. Po ich zakończeniu Port Gdańsk będzie w czołówce w tej części Europy. Dalsza jest perspektywa budowy Portu Centralnego, która planowana jest na późniejsze lata. Te inwestycje są kontynuacją działań trwających od lat, które bez wątpienia prowadzone będą jeszcze długo, wpływając na możliwości zawodowe w Gdańsku.