Kurs na koparko-ładowarki

Kurs na koparko-ładowarki

Organizujemy kursy operatorów koparko-ładowarek. Kierujemy się w tym regułami ustalonymi przez Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Miejsce kursu

Gdańsk, ul. Potokowa 2

Czas trwania

Wykład teoretyczny 5 dni
+ zajęcia praktyczne

Zapisz się na kurs

Najbliższe kursy na koparko-ładowarki

6

sierpnia

CT Szkolenia
ul. Potokowa 2, Gdańsk

Szczegóły kursu na koparko-ładowarki

Kurs koparko-ładowarki

Rozwiń swoje kwalifikacje zawodowe, zdobądź uprawnienia operatora koparko–ładowarki i zdaj egzamin państwowy dzięki doskonale przygotowanemu kursowi. Po odbytym szkoleniu będziesz mógł pracować koparko-ładowarkami, wybranymi koparkami, ładowarkami.

Czym są koparko-ładowarki?

Koparko-ładowarki to prawdopodobnie najbardziej uniwersalne maszyny budowlane o bardzo dużych możliwościach. Większość z nich to konstrukcje kołowe. Ze względu na wymaganą moc wyposażone są praktycznie wyłącznie w silniki spalinowe, dają natomiast możliwość podłączenia bardzo różnorodnego osprzętu: od chwytaków i czerpaków, aż po odśnieżarki wirnikowe.

Kurs na operatora koparko-ładowarek od CT Szkolenia

Kurs koparkoładowarki to okazja do nabycia kwalifikacji pozwalających bezpiecznie i wydajnie pracować na najbardziej wszechstronnych maszynach. Szkolenie zakończone jest egzaminem państwowym składającym się z części teoretycznej i praktycznej, zwieńczonym wpisem na książkę operatora maszyn roboczych stanowiącym podstawę do potwierdzenia uprawnień. Już w dniu rozpoczęcia kursu kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, dlatego zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy o wysokich kompetencjach dydaktycznych.

Opis kursu

Kurs na operatora koparko-ładowarki obejmuje część teoretyczną i praktyczną, przy czym teoria ma charakter bardzo mocno użytkowy – są to zagadnienia, które rzeczywiście przydają się w czasie wykonywania pracy operatora koparkoładowarek w różnych branżach. Uczestników szkolenia prowadzą doświadczeni wykładowcy z doświadczeniem praktycznym w różnych warunkach klimatycznych i technicznych, dzięki czemu nie tylko takie zagadnienia, jak bezpieczeństwo i higiena pracy czy specyfika organizacji robót ziemnych, ale też praktyczne użytkowanie eksploatacyjne stają się dla uczestników szkolenia jasne.

Ile trwa kurs na koparko-ładowarki?

Kurs operatora koparko-ładowarki to zajęcia teoretyczne prowadzone przez 5 dni, które obejmują zagadnienia BHP, budowy koparko-ładowarek, a najwięcej czasu teorii poświęca się technologii robót i obsłudze maszyn oraz zajęcia praktyczne w ustalonym wymiarze, podzielone na bloki i dni robocze zgodnie z możliwościami instruktorów i słuchaczy.

Program kursu

Organizacja kursu pozwala na zapoznanie się z zagadnieniami teoretycznymi, takimi jak technologia robót ziemnych, w tym wykonywania wykopów, budowa koparko–ładowarki, w tym elementy hydrauliki i dodatkowych urządzeń technicznych czy podstawy elektrotechniki. W praktyce kursanci wykonywać będą zadania, jakie są codziennością w pracy operatora koparko-ładowarki o dowolnej pojemności łyżki lub z podłączeniem innego osprzętu. Istotnym elementem zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej, jest też umiejętność bieżącego kontrolowania jakości wykonywanych prac przez operatora. Program kursu obejmuje wszystkie zagadnienia, jakie operator powinien znać w chwili rozpoczęcia pracy.

Co zapewniamy podczas trwania kursu?

Osobom zapisanym na nasz kurs zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych. Umawiamy także termin egzaminu państwowego odbywającego się przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy. Nowych operatorów maszyn budowlanych szkolimy, dając im możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi wykładowcami, przed którymi obsługa maszyn roboczych nie ma żadnych tajemnic.

Jakie uprawnienia na koparko-ładowarki można zyskać?

Nasz kurs na operatora zapewnia właściwe przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu operatora koparko–ładowarek klasy III, co uprawiania też do obsługi wybranych koparek, ładowarek.

Jakie są wymagania zdrowotne i kwalifikacyjne na kurs dla kandydatów?

Od kandydatów na operatorów ładowarek jednonaczyniowych oczekuje się dobrego stanu zdrowia, ukończenia 18 roku życia. Nie jest wymagane spełnienie żadnych technicznych wymagań wstępnych. Ze względów praktycznych uczestnicy kursu powinni posługiwać się językiem polskim przynajmniej w stopniu komunikatywnym.

Jak się zapisać na kurs?

Na zajęcia można zapisać się, wybierając terminy kursów z listy. Zachęcamy też do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu ustalenia indywidualnych terminu szkoleń dla osób prywatnych i firm.

Egzamin na koparko-ładowarki

Uprawnienia państwowe do wykonywania zawodu operatora zyskuje się po zaliczeniu egzaminu państwowego. Egzamin teoretyczny i praktyczny przeprowadzane są przed komisją wystawioną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu określonych manewrów, które uczestnicy kursu ćwiczą, odbywając wcześniej zajęcia praktyczne. Samo świadectwo ukończenia kursu nie stanowi potwierdzenia kompetencji, jest nim dokonany po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym wpis w książeczce operatora.

Jakie są perspektywy pracy po uzyskaniu uprawnień na operatora koparko-ładowarek?

Dla osób, które ukończą kurs operatora i będą mieć kompetencje w zakresie praktycznej eksploatacji maszyn, czekają liczne propozycje pracy nie tylko w budownictwie, drogownictwie czy przemyśle portowym, ale także w wielu innych branżach, w których wykorzystywane są lekkie koparko-ładowarki i inne maszyny budowlane, gdzie pojawia się potrzeba załadunku materiałów sypkich i tak dalej. Wynagrodzenie, na jakie może liczyć operator koparko-ładowarki, wynosi kilka tysięcy złotych i jest zależne od zakresu obowiązków czy formy świadczenia pracy.

Kursy i szkolenia na koparko-ładowarkę w CT Szkolenia

Odbyte szkolenia operatorów koparko-ładowarek z ośrodka CT Szkolenia to szansa na dobrze płatną pracę i rozwój. Jeśli liczy się dla Ciebie dobre przygotowanie do egzaminu, ale przede wszystkim zdobycie realnych umiejętności, to najlepsze miejsce, w którym możesz się znaleźć.

Zapisz się na kurs "Obsługa maszyn do robót ziemnych"

Wybierz kurs z listy

Typ zgłoszenia

Uzupełnij dane

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń, napisz, odwiedź nas w biurze lub skorzystaj z formularza kontaktowego. Uzupełnij podstawowe dane i opisz czego potrzebujesz. Na Twoją wiadomość odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Klienci indywidualni

538 553 599

Klienci biznesowi

511 773 281

Biuro

ul. Potokowa 2, 80-283 Gdańsk

Formularz kontaktowy